Kamila MazurekWywiad z asystentką Grundtviga Kamilą Mazurek

Kamila Mazurek jest Asystentką w ramach europejskiego programu edukacji dorosłych GRUNDTVIG.
W 2010 roku zdobyła tytuł doktora nauk humanistycznych, specjalność nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie broniąc pracę na temat polityki zagranicznej Niemiec wobec Polski i postanowiła wymienić na jakiś czas kartę biblioteczną na BahnCard 50 i zwiększyć swoją mobilność. Absolwentka politologii (europeistyka i dziennikarstwo) Uniwersytetu Opolskiego (2004).
Zebrała cenne doświadczenia jako koordynator projektu „Europejskie regiony w dobie przeobrażeń. Rozwój demokracji w Polsce i w nowych krajach związkowych Niemiec” (2010-2011), stypendystka programu „Politische Bildung in Aktion” Roberta Boscha Stiftung i Bundeszentrale für politische Bildung, wiceprezes Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008), ekspert ds. promocji projektu Instytutu Kościuszki „Małopolska bez korupcji” oraz młodszy referent w Kancelarii Prezydenta Miasta Przemyśla (2005).


{nomultithumb}


Jako Asystentka Grundtviga Kamila Mazurek koncypuje metody edukacji dorosłych, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla dorosłych, kręci filmy na promocyjne, podnosi swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego, zdobywa środki finansowe na projekty i je rozwija, współtworzy platformę e-learningową oraz doradza na temat edukacji dorosłych. Organizacja wysyłająca to Towarzystwo Polsko Niemieckie w Krakowie, która ma już spore zasługi na polu edukacji dorosłych, w szczególności seniorów. Szczegóły: http://sas.tpnk.org.pl/

Co to jest Asystentura Grundtviga

Grundtvig to program Unii Europejskiej. Jednym z jego siedmiu akcji jest Asystentura Grundtviga. Polega ona na możliwości wyjazdu osoby dorosłej, zajmującej się edukacją dorosłych na max. 45 tygodni do innego kraju uprawnionego w programie „Uczenie się przez całe życie”. Asystenci, w zależności od tego, z jakiego kraju wyjeżdżają i w jakim kraju będą odbywać Asystenturę otrzymują między ok. 500 a 1100 euro miesięcznie.

Jak wygląda dzień Asystenta

Wstaję każdego dnia, gdy pracuje o 7.30 i jadę rowerem do pracy. O! Właśnie sobie uświadomiłam, że od początku mojej Asystentury (15 sierpień 2011) przemierzyłam rowerem 1500 km. Gdy czytacie te słowa ta liczba wynosi zapewne już 1600 km. Realizuję swoje zadania zgodnie z planem Asystentury. Co jest zaskakujące, to że niekiedy zadania te są zrealizowane innymi środkami aniżeli zakładałW drodze do pracyam na początku. I tak w myśl zasady, że „wiele dróg wiedzie na szczyt góry, jednakże widok ze szczytu góry pozostaje taki sam” rozwijanie metod uczenia dorosłych - cel zawarty w moim Planie Asystentury - nie dokonał się  w formie przeprowadzenia ankiety lub wyliczenia, jakie są metody i ich uzupełnienia, lecz przez rozwijanie platformy internetowej - wyśmienitego narzędzia w edukacji wiecznie nie mających czasu dorosłych. A jako narzędzie przekazu nie używam jedynie komunikowania się, ale także filmu i Social Web.

Są dni, kiedy pracuje się intensywnie w biurze, lub przeprowadza się dyskusje na temat następnych działań, i inne dni, kiedy stoi się w sali z uczestnikami szkolenia w innym kraju lub mieście i uczy się ich, jak współpracować w Europie. Obserwacja różnorodnych procesów uczenia sprawia radość, tak jak poznawanie nowych ludzi przez wspólna naukę. Czasem, tak jak po szkoleniu we Wiedniu, starcza jeszcze czasu na spotkanie z dawnymi znajomymi ze szkolnej ławy, też rozsianymi po świecie.

Kamila, co sobie wyobrażałaś, jak wyjeżdżałaś na Asystenturę Grundtviga? Jakie miałaś oczekiwania i czy się one spełniły?

Zdecydowałam się na udział w programie Grundtvig, bo chciałam wypłynąć na szerokie wody. Taką możliwość dostałam i wykorzystałam. Gdy przygotowywałam wniosek, w marcu 2011 roku, wyobrażałam sobie, że dzięki Grundtvigowi będą mogła rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne i językowe. Życzyłam sobie, że będę mogła bez większych problemów współpracować z ludżmi z innych krajów. Chciałam również poznać standardy, które obowiązują w pracy w międzynarodowym otoczeniu. Dążyłam do rozwinięcia tych umiejętności, które już zdobyłam w Polsce i nauczenia się wykorzystania w międzynarodowym środkowisku tych, które już posiadam (konceptualizacja, przeprowadzanie szkoleń, zarządzanie projektami, współpraca z mediami). Aby osiągnąć ten cel, musiałam polepszyć mój niemiecki i angielski, opanować nowe metody edukacji dorosłych, zaznajomić się z funkcjonowaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwiększyć kompetencje interkulturowe. Ponadto musiałam nawiązać nowe kontakty, mieć szansę i czas, aby je pielęgnować oraz nabierać doświadczenia jako szkoleniowiec.

I wszystko sie spełniło! Od września 2011 roku prowadziłam już szkolenia dla dorosłych w Berlinie, Kolonii, Wiedniu i w Hamburgu. Nauczyłam się, jak jeszcze efektywniej pracować, jak wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, nabrałam łatwości w obsłudze programów komputerowych. Opracowałam także lekcje i materiały dydaktyczne w języku niemieckim na cele platformy e-learningowej i szkoleń. Dwa razy w tygodniu uczęszczam na kurs języka angielskiego. W Berlinie o dziwo są one o wiele tańsze, aniżeli w Krakowie. Podczas Asystentury znalazłam także swoja nową pasję - kręcenie filmów.

Jakie zadania realizowałaś? Jakie plany mogłaś realizować? Szkolenie we Wiedniu

Stan pożądany nie musi być naturalnie stanem rzeczywistym. Jednakże udało się zrealizować zadania, które sobie zaplanowałam. Było to możliwe dzięki dobremu planowaniu zadań w organizacji, w której odbywam Asystenturę. Jej pracownicy mieli jasne wyobrażenie, przy jakich projektach mogłabym pracować. Wiedzieli dokładnie, jakie projekty w następnym roku będą przeprowadzone i przy realizacji których mogę pomóc. I tak realizowałam swój program i siebie poprzez prowadzenie szkoleń, rozwijanie oferty edukacji dorosłych dla mojej organizacji, przygotowywanie wniosków na projekty europejskie, cięcie scen do filmu promocyjnego, podróżowanie po Europie i doradzanie jak pisać wnioski do programu Grundtvig.

Najlepsze i najgorsze doświadczenie?

Najlepsze doświadczenie to wtedy, jak usłyszałam, że jestem coraz lepsza w tym, co robię. W tym przypadku chodzi o prowadzenie szkoleń. To nie jest tak, że Asystenci obserwują i oceniają organizacje goszczącą. Także Asystenci są obserwowani i oceniani. I w konsekwencji dostają (lub powinni dostawać) feedback, co jest niezwykle istotne dla samorozwoju. Niedobrych doświadczeń nie kolekcjonuję.

Jak można zostać Asystentem Grundtviga?


Pierwszy krok to zdentyfikowanie swoich celów osobistych i zawodowych. Co Was porusza? Co chcielibyście robić w przyszłości? Jakich umiejętności Wam brakuje, aby spełnić swoje marzenia? Jeśli znacie już odpowiedź na to pytanie, najlepiej około lutego powinniście sie pośpieszyć i poszukać instytucji goszczącej, która realizuje podobne cele, jak wasze. Tutaj możecie znaleźć pomoc w poszukiwaniach

http://www.grundtvig.org.pl/asystentury-grundtviga/oferty-dla-poszukujacych-organizacji-goszczacej  http://www.na-bibb.de/service/partnersuche/grundtvig/suchboerse_assistenz.html

Godne polecenia jest, aby bezpośrednio skontaktować sie z potencjalną instytucją goszczącą. Powinniście się dowiedzieć, czy jest ona zainteresowana przyjęciem was na stanowisko Asystenta i następnie omówić zakres naszych zadań. Kolejny krok: musimy przygotować krótki wniosek i złożyć go do Narodowej Agencji wraz z wypracowanym przez potencjalną instytucję goszczącą i potencjalnego Asystenta Grundtviga Planem Asystentury.

To czas, kiedy budujemy pierwsze kontakty z instytucją, w której będziemy prawdopodobnie rozwijać nasze projekty przez następne 10 miesięcy po ogłoszeniu wyników selekcji przez Narodową Agencję. Warto zatem już na tym etapie zadbać o zbudowanie zaufania i wypracowanie dobrych standardów komunikacji. Możecie spróbować poszukać instytucji goszczącej wśród zagranicznych europejskich partnerów waszej organizacji macierzystej i jako jej przedstawiciel wyjechać za granicę. W pierwszej połowie marca jest już najwyższy czas, aby przygotować wniosek. Wiele spraw trzeba ustalać z instytucją przyjmującą, trzeba wziąć pod uwagę, ze proces ten może trwać od tygodnia do miesiąca. Wasz wniosek powinien zostać wysłany najpóźniej 30 marca 2012 w wersji elektronicznej i papierowej. W celu przesłania wersji elektronicznej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Polsce, przygotowała system on-line, w którym składa się wnioski. Jest to bardzo praktyczne, ponieważ w tym systemie możecie również składać wnioski na inne programy Unii Europejskiej, takie jak Comenius, Erasmus, Młodzież w działaniu. Po wysłaniu dokumentów trzymacie kciuki i po około 2 miesiącach otrzymujecie informację
o zakwalifikowaniu. O tym, jak się przygotowuje wniosek można się dowiedzieć dzwoniąc/pisząc do Narodowej Agencji (e-mail: grundtvig@frse.org.pl, grundtvig@frse.org.pl, numer telefonu: 22 46 31 354) lub pytając obecnych Asystentów Grundtviga. Na Facebooku polscy Asystenci Grundtviga rocznik 2011 utworzyli własny profil
http://www.facebook.com/groups/247957231898959/?ref=ts  

Co byś doradziła przyszłym Asystentom?

Warto zapoznać sie z dobrymi praktykami w Polsce http://www.grundtvig.org.pl/asystentury-grundtviga/galeria-projektow  i w Niemczech http://www.na-bibb.de/grundtvig/assistenz/good_practice.html

Warto też od początku trwania Asystentury dużo obserwować, stawiać pytania, podejmować coraz nowe zadania, ale jednocześnie trzymać się Planu Asystentury. To jest bardzo ważne, aby Plan Asystentury tak skonstruować, aby po zakończeniu Asystentury jeszcze lepiej edukować dorosłych i w czasie trwania Asystentury móc rozwijać swoje umiejętności. Ważne jest utrzymywanie kontaktu z organizacją macierzystą i przekazywanie informacji o nowych rozwiązaniach i sposobach edukacji dorosłych. W ten sposób ogranicza się zagrożenie, że po 10 miesiącach nieobecności będzie się wykluczonym z polskiego rynku pracy.
Powinniście jako Asystenci też wykorzystać okazję do nawiązania całej masy kontaktów, które potem do końca życia mogą być dobrym pretekstem na podróżowania i realizacji wspólnych projektów z kolegami z innych krajów.

Dlaczego zdecydowałaś się na odbycie Asystentury Grundtviga właśnie w EuroConsults?

Bo pracownicy firmy byli otwarci i rozumieli proces przygotowywania wniosku – niekiedy stresujący, niekiedy na krótko przed dead linem. Przyjazna atmosfera, efektywna praca, jak również jasne wyznaczanie celów robiło dobre wrażenie i zapowiadało pojawienie się nowych możliwości, szansę na wypracowanie nowego stylu pracy, zdobycie nowych umiejętności i poszerzenia horyzontów, które nie będą kończyć siWien Gruppe2ę na polsko-niemieckiej granicy.

Czy uważasz, że Asystentura może oznaczać początek kariery zawodowej lub ułatwić karierę zawodową? (np. jako fundraiser)

Naturalnie, że tak. Bo można się nauczyć, jak można wykorzystać swoje umiejętności, jak można dotrzeć do ludzi, którzy mogą byc zainteresowani naszą wiedzą, zbiera się doświadczenie w prowadzenia różnorodnych aktywności przed międzynarodową publicznością.

Propozycje ulepszeń?

Osoby, które biorą udział w programie Grundtvig, często nie mają już statusu studenta i mają ponad 26 lat. Przez to są niekiedy w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o koszty ubezpieczenia, zniżki na bilety do kina przejazdy komunikacją miejską. Jesli jest to możliwe, Narodowe Agencje powinny wynegocjować lub stworzyć  podobny produkt jak Euro26, który byłby przyznawany wszystkim stypendystom programu Unii Europejskiej „Uczenie sie przez całe życie”.

Co daje Asystentura organizacji macierzystej i goszczącej? 

Organizacja macierzysta zyskuje na znaczeniu, jako organizacja, która wie, jak wysłać asystenta za granicę. Może zyskiwać na różne sposoby. W moim planie Asystentury wpisałam, że opowiem o swoich doświadczeniach w swojej krakowskiej organizacji oraz, że przygotuje wniosek na Warsztaty Grundtviga. Wniosek został juz złożony, a w kwietniu planowane jest spotkanie informacyjne na temat programu Grundtvig dla osób zainteresowanych z Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie i gości.

Organizacja goszcząca ma korzyści przez to, że w czasach kryzysu gospodarczego zyskuje nowego współpracownika, który może nadać nowych impulsów dotychczasowej pracy organizacji goszczącej i przez realizację projektów np. z własnym krajem umiędzynarodowić jego działania.

Zachęcam wszystkich do zgłoszenia sie do udziału! Możecie aplikować tez o Asystenturę Grundtviga w EuroConsults.

Szczegóły: W języku niemieckim http://www.euroblogg.eu/component/content/article/95-euroconsults-intern/8591-grundtvig-assistentin-gesucht.html
W języku polskim http://www.euroblogg.eu/component/content/article/95-euroconsults-intern/8593-euroconsults-poszukuje-asystentaki-grundtviga.html
W języku angielskim http://www.euroblogg.eu/component/content/article/95-euroconsults-intern/8592-euroconsults-is-looking-for-a-grundtvig-assistant.html

Pozdrowienia z Berlina
Kamila 


{nomultithumb}

Ihre Sicherheit und Privatsphäre im Internet sind uns wichtig! Es werden mittels des Einsatzes von Cookies keinerlei persönliche Daten gespeichert oder mit Dritten getauscht. Dennoch verwendet diese Website Cookies zur Steigerung von Funktionalität und Leistungsfähigkeit. Falls Sie weiter lesen und unsere Website verwenden, stimmen Sie dem Gebrauch von Cookies zu. Nähere Information finden Sie auf unserer Seite. Die Datenschutz-Policy können Sie hier einsehen. Cookie-Policy.